Komu pomáháme?

NADERO

nadace denisy rohanové pomáhá

Lidem, kteří jsou v nouzi a nebyl jim přiznaný příspěvek nebo podpora od státu. Těm, kteří byli vystaveni nespravedlnosti, ať už v soudním sporu, v exekuci nebo ve správním řízení. Všem, co ztratili rodinu, zaměstnání, jsou odloučení a bez pomoci. Záchranářům, vojákům, policistům s osobními újmami či zdravotními následky. Poskytujeme právní servis a poradenství všem, co se sami nedokážou domoci práva (i z finančních důvodů). Pomáháme najít cestu zpět do normálního života.
Pomáháme rozličným skupinám lidí, kteří se dostali do tíživé situace. Ať už jde o děti, ženy, muže, oběti bezpráví, nemocné, lidi bez pomoci. Jsem tu pro Vás pro všechny:

Děti v nesnázích

 • Azylové domy pro matky s dětmi
 • Pro samoživitelky, které jsou ohrožené finanční nouzí nebo domácím násilím
 • Poradenství v tísni – psycholog
 • Finanční pomoc v hmotné nouzi, obědy do škol, učební pomůcky

Ženy bez pomoci

 • Azylové domy pro oběti domácího násilí
 • Ženy v hmotné nouzi a v těžké životní situaci
 • Poradenství – psycholog

Lidé bez práce

 • Rekvalifikace
 • Kariérní vzdělávání
 • Chráněné dílny
 • Integrovaný sociální podnik pro dlouhodobě zaměstnané
 • Zaměstnávání s podporou státních programů
 • Získávání pracovních návyků, navrácení do pracovního života

Senioři

 • Sociální integrace
 • Péče a služby pro osamělé seniory
 • Sociální péče
 • Adoptivní rodiny

Oběti nespravedlnosti

 • Právní pomoc v nesnázích

Lidé v exekuci

 • Právní pomoc, obrana proti exekutorům
 • Poradenství – práva dlužníků
 • Asistence u exekucí
 • Průvodce procesem osobního bankrotu a insolvence

Lidé bez peněz

 • Finanční poradenství
 • Jak zatočit s dluhy

Lidé bez domova

 • Azylové domy

Lidé s mentálním postižením

 • Pomoc se začleněním do běžného života
 • Nabídky práce
 • Sociální služby

Lidé s fyzickým postižením

 • Pomoc se začleněním do běžného života
 • Nabídky práce
 • Sociální služby
 •